Monday, June 29, 2009

Pencerapan

Hari ini semasa di kelas, saya telah dicerap oleh guru besar bagi pelajaran Kreativiti dan Estetika. Alhamdulillah saya telah menyediakan bahan bagi pengajaran walaupun kedatangannya secara mengejut.

No comments: